Complimenten en klachten

Wanneer u tevreden bent over onze praktijk(en) en/of de behandeling dan horen wij dat graag. U kunt dit ons persoonlijk laten weten, maar u bent natuurlijk ook welkom om ons te waarderen op een onafhankelijke vergelijkingssite zoals Zorgkaartnederland.nl.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over een behandeling of de aan u verschafte informatie, dan horen wij dat natuurlijk ook graag van u. U kunt ons bellen of een afspraak voor een persoonlijk gesprek maken zodat wij er samen uit kunnen komen. Als wij samen niet tot een bevredigende oplossing komen dan kunt u gebruik maken van de NVM-klachtenregeling bij de SKGE (Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg). U krijgt een klachtenfunctionaris toegewezen die u bijstaat, advies geeft over het indienen van de klacht en de verdere stappen in de procedure van de klachtenregeling.