Parodontale behandelingen

Parodontitis is een ernstige tandvleesontsteking, lees hier wat wij voor u kunnen betekenen
Mondhygiëne Santpoort > Behandelingen > Parodontale behandelingen

Parodontitis

Parodontitis is een ernstige tandvleesontsteking. Tandplaque op de tanden en kiezen veroorzaakt een ontsteking in de rand van het tandvlees. Zo’n tandvleesontsteking heet gingivitis. Deze ontsteking kan zich uitbreiden van de tandvleesrand naar het daaronder gelegen kaakbot. Dit kan uiteindelijk leiden tot parodontitis.

  • Eerste onderzoek
  • Initiële behandelingen
  • Herbeoordeling
  • Nazorg

Eerste onderzoek

Bij het eerste onderzoek wordt de gezondheidstoestand van het parodontium uitgebreid gedocumenteerd aan de hand van een parodontiumstatus. Een tand of kies staat niet los in de mond, maar wordt vastgehouden door omringend steunweefsel. Het totaal van steunweefsels wordt het parodontium genoemd.
Op grond van de uitgebreide documentatie wordt het plan van aanpak doorgesproken met de bijbehorende kostenbegroting.

Initiële behandelingen

De initiële behandelingen bestaan vaak uit meerdere behandelingen waarin het volgende gedaan wordt:

  • Begeleiding naar een optimaal niveau van mondhygiëne
  • Verwijdering van plaque, tandsteen zowel boven als onder het tandvlees
  • Een bacteriologisch onderzoek (indien geïndiceerd)

Herbeoordeling

De herbeoordeling is een evaluatieonderzoek en vindt drie maanden na de initiële behandelingen plaats. Hierbij wordt opnieuw een parodontiumstatus gemaakt. Deze wordt vergeleken met de parodontiumstatus die tijdens het eerste onderzoek gemaakt is. Aan de hand van de uitkomsten kan een vervolgplan opgesteld worden.

Nazorg

Als de parodontale behandelingen slagen en het parodontium is ontstekingsvrij, dan is dat een goede basis om de tanden en kiezen de rest van het leven te behouden. Een hele belangrijke voorwaarde is dat er niet opnieuw ontsteking van het tandvlees ontstaat. Dat kan alleen als de mondhygiëne optimaal is en er regelmatig nazorg behandelingen plaatsvinden bij de mondhygiënist. Tijdens die behandelingen wordt het gebit gereinigd en wordt de mondhygiëne gecontroleerd en zo nodig bijgestuurd.

Risicogroepen

Het is bewezen dat sommige mensen meer aanleg hebben voor parodontitis dan andere. Vaak blijken bepaalde bacteriën hierbij een belangrijke rol te spelen. 

Een aantal groepen loopt extra risico:

  • Rokers: bij rokers komt parodontitis vaker voor dan bij niet-rokers. Bovendien is de ernst van parodontitis bij rokers groter. Ook reageren rokers minder goed op de behandeling van parodontitis.
  • Diabetes: Ook diabetes (en dan vooral de niet goed ingestelde diabetes) geeft een verhoogde kans op het ontstaan van parodontitis. Ook is door diabetes de kans op het ontstaan van abcessen bij parodontitis groter.
  • Stress: Psychische stress kan de afweer van het lichaam onderdrukken. Daardoor neemt de kans op het ontstaan van parodontitis toe en kunnen de nadelige gevolgen van parodontitis groter zijn.

Ook zwangerschap, verschillende systemische ziekten en medicijngebruik kunnen invloed hebben op parodontitis. Daarom is het belangrijk dat je tandarts en mondhygiënist op de hoogte zijn (en blijven) van je gezondheid.

Bron: NVvP